ORTA ƏSR TİBB ƏLYAZMALARININ ŞƏKİLLƏRİ

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu

 

<<<<<<<< ANA SƏHİFƏ

Anatomiya. Mənsur ibn Məhəmmədin “Kifayeyi-Mənsuri” (XV əsr) əsərindən

 

1423 ildə yazılmışdır

1653 ildə köçürülmüşdür

"Xülasətül-Əbdan" əsərindən

bir səhifə. Əli Bursaviyə aiddir. XVIII əsr. Bakı Əlyazmalar of

İnstitutu.

"Əbülqasım Zəhrəvinin (1013 ildə vəfat etmişdir) "Cərrahiyyə və Alətlər" kitabı. Avropada o Abulcasis adı ilə məşhur idi. Əsərdə 1000 il bundan əvvəl işlənmiş cərrahiyyə alətlərinin şəkilləri vardır. YUNESCO-nun "Dünya Yaddaşı" siyahısına daxil edilmişdir

"Rəsail əl-Müşfiyyə fi Əmrazül Müşfiyyə" (XVIII əsr, türk dilində)əsərindən mədə xəstəliklərinin

müalicəsi üçün reseptlərlə zəngin bir fəsil.

Baku, Institute of Manuscripts.

"Rüstəm Cürcaninin "Zəxireyi-Nizamşahi" əsəri. Kitab

XIII əsrdə yazılmışdır və müəllif onu

Zeynəddin Cürcaninin məşhur kitabına bənzətmişdir. Bu əlyazma

misilsizdir, çünki dünyanın heç bir başqa ölkəsində onun əlyazmaları yoxdur.

 

YUNESKO-nun Dünya Yaddaşı siyahısına daxil edilib.

Zeynalabdin Əttarın (Əli Ənsari) "İxtiyarati-Bədii" əsərindən heyvan və bitkilərin

şəkilləri. Əlyazmalar İnstitutu, Bakı. 1686 ildə

köçürülmüşdur.

Zeynalabdin Əttarın (Əli Ənsarinin) "İxtiyarati-Bədii" əsərindən (XIV əsr) dərman bitkilərinin və heyvanların şəkilləri. 1686 ildə köçürülmüşdür. Əlyazmalar İnstitutu, Bakı.