• AZƏRBAYCANCA

    ANA SƏHİFƏ Tibbin xronologiyası Tibb tarixi Orta əsr həkimləri Dünya yaddaşı Əlyazmalar İnstitutu Orta əsr əlyazmaları "AI" Jurnalında məqalələr Şərqin min bir sirri Azərbaycan fenomeni Vatikan Arxivləri Gözəlliyin fəlsəfəsi Tusinin təkamül görüşləri Yalanla həqigət arasında Uşaqlar üçün. Elmi Nağıllar

    ENGLISH

    HOMEPAGE Dates and Events History of Medicine Medieval Physicians UNESCO Institute of Manuscripts Medical texts Silk Roads Articles in "AI" Manuscripts Medicinal Plants Beauty Tusi Vikings Italy Names "Scientific Tales" "Horses of Azerbaijan"

    РУССКИЙ

    ДОМАШНЯЯ "1001 секрет Востока", т.1 (htm) "1001 секрет Востока", т.2 (htm) "1001 секрет Востока", т.2. дополн. (pdf) "Между ложью и истиной" I Конференция ААИМ, 1-2.II.2005 г. Медицина - даты и события История медицины Средневековые целители "Память Мира" Институт рукописей Медицинские рукописи Статьи в "Az. International" История науки в Азебайджане. Славяне и тюрки Зооморфные памятники Аз-на Философия красоты Туси об эволюции Охрана здоровья в X-XVIII вв "Дервиш" "Беседа философов"